Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

ÜNVANI : Weaver

ADRES : Uğur Mumcu, 2347. Sk. No:9, 34265 Sultangazi/İstanbul

TELEFON : (0212) 667 65 62

WEB : www.weaver.com.tr

E-POSTA : [email protected]

Bundan sonra SATICI olarak bahsedilecektir.

ALICI

ADI SOYADI / ÜNVANI : ……

ADRES : ……

TELEFON : ……

E-POSTA : ……

Bundan sonra ALICI olarak bahsedilecektir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.weaver.com.tr web sitesinden elektronik ortamda veya 0535 406 02 08 numaralıtelefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. ALICI, satışa konu mal ve hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.weaver.com.tr web sitesindeödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme, ALICI tarafından …… tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu mal veya hizmeti teslim almadan önce muayene ederek ayıplı mal veya hizmeti kargo firmasından teslim almayacaktır. Bu sözleşme konusu mal veya hizmetin ayıplı olması ezik, kırık, çürük, ambalajı yırtık şeklindedir. Teslim alınan mal veya hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal veya hizmetin özenle korunması yükümlülüğü, ALICI’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) iş günü içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 5 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal veya hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal veya hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal veya hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal veya hizmetlerden olan veya olmayan mal veya hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal veya hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal veya hizmet, ALICI’nın teslimini almak istemiş olduğu …… adresinde …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

MADDE 7 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları belirli bir rakamın altında ise ALICI’ya aittir. Bu rakam SATICI’nın, web sitesinde ilan ettiği rakamdır. Eğer SATICI, bu rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal veya hizmeti siparişinden itibaren 25 (yirmi beş) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal veya hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal veya hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.weaver.com.tr adlı web sitesindeki mal veya hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

www.weaver.com.tr

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Söz konusu mal veya hizmetin peşin fiyatı sipariş sonrasında mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT

Söz konusu mal veya hizmetin vadeli satış fiyatı yapılan vadeye göre sipariş sonrasında mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 – PEŞİNAT TUTARI

Söz konusu mal veya hizmetin peşinat tutarı sipariş sonrasında mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 – ÖDEME PLANI

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerli olacaktır. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta yoluyla ([email protected]) veya (0212) 667 65 62 numaralı telefonu arayarak bildirimde bulunulması ve mal veya hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.weaver.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal veya hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal veya hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal veya hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal veya hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal veya hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal veya hizmetler, tek kullanımlık mal veya hizmetlerdir

MADDE 15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 – ANLAŞMAZLIK DURUMLARINDA BAŞVURULACAK YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : Weaver

ALICI : ……

TARİH : ……

Shopping Cart